М.Улугбек атындағы Өзбекістан ұлттық университетінде оқытушы-профессорлар құрамының академиялық ұтқырлығы