SWIU-дың педагогикалық ғылымдар бойынша жаңа серіктесі - Vytautas Magnus университеті, Литва