Университет ғимаратындағы жүргізілген дезенфекция жұмыстары