Қазақстанның қазіргі заман тарихы, тарих және география кафедрасы